50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Categories

Čuvati svoje kulturne i tradicijske vrijednosti Preporod: Kad smo već kod toga, koliko su sami Bošnjaci držali i drže do sebe i svojih vrijednosti? Pelidija: Bošnjaci nisu u početku imali…
U Narodnom pozorištu u Sarajevu, 29. juna, ove godine, održana je svečana akademija kojom je obilježeno 20 godina rada i djelovanja Međureligijskog vijeća u BiH o čemu za naš list…
Biti muftija mostarski već dugo vremena nije samo pitanje tumačenja i reprezentiranja islama, nego vršenje ove časne i kompleksne dužnosti zadire i u egzistencijalna pitanja muslimana Bošnjaka, prije svega njihovog…
Muftija Ševko ef. Omerbašić je od 2012. godine u penziji. Ostavio je značajan trag u djelovanju Islamske zajednice, a njegov profesionalni radni vijek vezan je za Zagreb i Islamsku zajednicu…
IDENTITET.LU: Početkom mjeseca marta, javnosti je predstavljena knjiga „Sjećanje na bosanski genocid: pravda, pamćenje i poricanje“. Možete li nam reći nešto više o specifičnostima i značaju te publikacije s pozicije…
  Kaže profesor Ramić koji ovaj put govori o pečecima rada Islamskog teološkog fakulteta (danas FIN); o Preporodu nekad i sad; o potrebi konstruktivnog polemičkog sučeljavanja; o prijevodima Kur’ana Časnog…
Dakle, bošnjačkom historičaru i kada se bavi bošnjačkom prošlošću ne bi trebala biti primarna preokupacija da svojim tezama i hipotezama učestvuje u gradnji nacionalne kolektivne kulturne memorije
-kaže ratni komandant Hadžić navodeći da nove generacije ne znaju šta se dešavalo 1992 -1995. a nije siguran i da li znaju koristiti  oružje u slučaju odbrane
-kaže akademik Mahmutćehajić ističući da je svako znanje ljudi malo i zanemarljivo ako se ne povezuje s Onim Koji zna posve

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine