50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Ramazanski program IZ: Šta očekivati od ovogodišnjih aktivnosti 

Na zadnjoj sjednici Rijaseta usvojen je program i plan rada Rijaseta za vrijeme ramazana kao i obavezujuće Upustvo o predramazanskim pripremama i ramazanskim programima na terenu

Uprava za vjerske poslove nastavlja tradiciju rada prijašnje Vjersko-prosvjetne službe i s Upravom za nauku i obrazovanje predložila je Plan ramazanskih aktivnosti koji uključuje i učešće i drugih uprava Rijaseta, organa i ustanova Islamske zajednice. Ove godine napravljen je iskorak u planiranju i organizacijskom pristupu ramazanskim aktivnostima, naročito u koordinacijskom smislu.

Tako će ove godine uprave, uredi i druga tijela u IZ biti na usluzi zahtjevima terena i na dnevnoj bazi će pratiti situaciju na terenu, dok će Kolegij uprava Rijaseta sedmično na bazi informacija s terena izdavati upustva o angažmanu na terenu. Profesori medresa su angažirani kao predavači u brojnim gradovima domovine, a naglasak je stavljen i na povratničke džemate.

 

Rad s mladima i ženama

 Posebna briga će se posvetiti omladini i socijalno ugroženim kategorijama. Također, interesantno je da ove godine po prvi put održan savjetodavno-radni sastanak sa ženama koje su koordinatori asocijacija za žene pri muftijstvima.

„Cilj nam je sistemski uvezati postojeće ženske kapacitete, podržati i olakšati rad i djelovanje ženama pri džematima, medžlisima i muftijstvima. Također se nadamo da ćemo kroz zajedničku saradnju provoditi edukacije i programe koji će biti korisni za žene, djecu, roditelje i porodice“ rekla je mr. Đermana Šeta, šefica Odjela za brak i porodicu pri Upravi za vjerske poslove. Ovaj odjel obuhvata nadležnosti iz domena ženskog aktivizma i djelovanja, te porodičnih programa i aktivnosti. Tokom savjetovanja mr. Šeta prisutnima je predstavila novi koncept za rad ovog Odjela. Koordinatorice su pojedinačno prezentirale trenutno stanje u njihovim muftijstvima u odnosu na ovaj segment rada te aktivnosti koje su planirane za ramazan. Zaključci sa savjetovanja usmjereni su prema muftijstvima i potrebi mapiranja stanja i potreba koje svako pojedinačno muftijstvo ima kada je riječ o ženama u džematima te radu sa roditeljima i porodicama.

 

Rad u džematima

Uprava je izdala i Upustvo o predramazanskim pripremama i ramazanskim programima džematima, medžlisima, muftijstvima i odgojno-obrazovnim ustanovama IZ. Imamima i džematima se preporučuje, pored redovnih ramazanskih aktivnosti, poput namaza, terevija, noćnih namaza, mukabela, skupljanja zekata i sadekatu-l-fitra... da iskoriste ljetno vrijeme za organiziranje tradicionalnih programa, predavanja i druženja i, po mogućnosti, osmisle program od teravije do sehura kroz druženje, izvođenje ilahija, dijaloge i predavanja. Stavlja se naglasak i na aktivnost mladih, ramazanske vazove, druženja, posjete drugim džematima, aktivnosti žena, zijareti žena starica, posjeta ugroženim, starijim, iznemoglim u džematu, aktivnosti sa polaznicima mekteba, poput mujezinjenja, učešća u programima mubarek-noći, izbora najmlađeg i najstarijeg postača, dodjele prigodnih nagrade za iste (zadužen džematski odbor) itd.

Važno je naglasiti da se organiziranje iftara na nivou džemata od strane nevladinih organizacija koordinira isključivo putem glavnih imama, koji će biti u dogovoru s muftijom. Svako organiziranje iftara s grupama i udruženjima bez koordinacije s glavnim imamom predstavlja kršenje propisa Islamske zajednice. Također, svako vaninstitucionalno prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra od strane pojedinaca, grupa i udruženja, koje je prisutno na terenu, potrebno je prijaviti nadležnim organima Islamske zajednice.

 

Aktivnosti medžlisa

 Pored redovnih aktivnosti medžlisa, poput savjetovanja s imamima, teravih-imamima i mutevelijama, manifestacija za mubarek-noći i dane itd. na nivou medžlisa sačinit će se plan i program za mlade, žensku populaciju i socijalno ugrožene porodice. Medžlis će se medijski angažirati i usaglasiti medijsko predstavljanje te organizirati redovna predavanja i tribine poput Post jača karakter čovjeka i sl. Uključit će se ljekari, psiholozi, nastavnici i dr. Drugi dan Bajrama medžlis treba organizirati obilježavanje Dana šehida.

 

Aktivnosti muftijstva

 Muftijstvo će i ove godine koordinirati rad medžlisa i imama, ali i medijskih programa na području muftiluka što je naročito važno u vremenu kada se u medijima pojavljuje raznolik vjerski program koji može biti i upitnog sadržaja. Inače, ove godine je Uprava za vjerske poslove inicirala i realizirala produkciju ramazanskog radijskog i televizijskog programa. Radijski program se sastoji od 30 emisija u trajanju od 20 minuta. Svaka emisija se sastoji od tri dijela: Abeceda islama, Blagodati vjere i Čuvari knjige. Snimljeno je 10 televizijskih emisija. Sav program je besplatan i ustupljen na korištenje svim zainteresiranim radijskim i tv-kućama.

Muftijstva će naročito insistirati na realizaciji plana da se u svim džematima organiziraju i realiziraju ibadetski programi i programski sadržaji, organiziraju iftari za džematlije, omladinu, žene, polaznike mekteba, članove izvržnih odbora, imame itd.

 

 

 

 

Zene.jpg

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija